Een product vanArk Mission
Menu

Ken je mij?

Ken je mij?

God heeft mensen aan elkaar gegeven om in verbondenheid met elkaar te leven. Samen weerspiegelen we de veelkleurigheid die God in de schepping heeft gelegd. Jong en oud, iedereen is belangrijk, telt mee en is waardevol. Ouderen hebben in het bijzonder een schat aan levens- en geloofswijsheid door te geven. Dat is kostbaar. Eerder bracht Ark Mission al het levensverhalenboek Kostbare schatten uit, waarin de indrukwekkende levensverhalen van vijf bekende en minder bekende christenen verteld worden. Daarmee kregen zij een gezicht en een stem.

Judy.jpgEén van de mensen die in dit boek geportretteerd werden is Judy Burger. Haar levensverhaal is aangrijpend en laat zien hoe God soms op wonderlijke wijze werkt in het leven van mensen. Omdat dit verhaal het waard is om verteld te worden, brengt Ark Mission het verhaal van Judy nu uit in Ken je mij? - Een verhaal van hoop omdat God niet loslaat.

In dit boek vertelt Judy (1943) haar levensverhaal. Het is een donker, soms weerzinwekkend relaas. Aangrijpend en afstotelijk tegelijk. In haar ouderlijk huis ontvangt Judy weliswaar zorg, maar weinig liefde. Angst regeert vanaf haar eerste levensadem. In de zucht om erbij te horen, stuit ze voortdurend op afwijzing. Ze weet zich niet gezien en voelt zich al op jonge leeftijd gedwongen om aan zichzelf te werken. Ze leeft haar leven langs een weg van eenzaamheid, bedreiging, vernedering, verleiding en intens verdriet.

Cover Ken je mij AM2020004.jpgWonderlijk genoeg speelt het christelijke geloof een belangrijke rol in haar turbulente leven. In meerdere periodes van haar leven ervaart ze hoe Jezus op haar deur klopt en haar aan Zijn hand wil leiden. Maar Hem trouw volgen lukt haar niet. Krachten houden haar bij Jezus weg. Tot ze Hem vindt op een plek die ze niet verwacht. Het levensverhaal van Judy wordt niet verteld om het verhaal zelf, maar omdat het een troostrijke boodschap herbergt: God is liefde. Juist in het diepste duister kunnen we Zijn licht zien schijnen. Dit aangrijpende levensverhaal is een verhaal van hoop, omdat God niet loslaat!

Bestel het boek nu voor slechts € 5,95.